Hoppa till innehåll

Solängen (B, C, D-husen)

Tärnan (A-huset)

Mål och speciell inriktning

Vårt mål är att ge god omvårdnad, trygghet och service.
Solängen består av nio avdelningar varav en korttidsavdelning. Avdelningarna har olika inriktningar.

Boendemiljö

Solängen ligger på Torpaområdet och har gångavstånd till vårdcentral, apotek, busshållplats samt livsmedelsbutik. Huset består av fyra huskroppar samlade runt en vacker innergård. Tärnan (A-huset) innehåller 12 lägenheter om 1-2 rum och kök, alla har egen balkong. Lägenheternas storlek varierar mellan 37- 54 m2.
Solängen (B-, C-, D-husen) innehåller 66 lägenheter. Lägenheternas storlek varierar mellan 27,5- 33,5 m2. Varje lägenhet består av rum, trinettenhet och ett stort badrum. Möjlighet att använda taklift finns.
I husen finns solrum, gym, bastu, hår-och fotvård, café, restaurang samt möjlighet till aktiviteter, centrum för frivilligverksamhet och anhörigstöd.
Här finns en härlig innergård med lusthus, porlande vatten och promenadgångar, en Sinnenas trädgård.  

Kost och måltider

Vi serverartrehuvudmål samt 2-3 mellanmål. Frukosten lagas på respektive avdelning, de övriga huvudmålen lagas i storkök. Vår ambition är att göra måltiderna till en trevlig samvaro.  

Aktivering och rehabilitering

Förutom vardagliga aktiviteter på boendet såsom promenader, utflykter, gymnastik arrangeras bingo, andakter, underhållning m.m. De boendes individuella behov dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas tillsammans med boende och/ eller anhörig. Vi har regelbundna träffar med sjukgymnast och arbetsterapeut i vårt kvalitetsteam.

Samverkan med boende och anhöriga

Släkt och vänner är alltid välkomna till Solängen för besök. Vi vill ha en öppen dialog med anhöriga för att på bästa sätt kunna tillgodose den boendes behov. Ett led i detta är våra anhörigträffar då vi bjuder in anhöriga eller närstående till en liten samvaro minst två gånger om året.
Synpunkter på boendet kan framföras direkt till oss som personal eller på blanketten "Synpunkter & Klagomål" som finns på avdelningarna.

Omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Alla veckans dagar mellan 07.00-16.00 finns våra sjuksköterskor på boendet. Kvällar och nätter finns alltid hemsjukvårdens sjuksköterskor att tillgå. Läkare kommer 2 gånger/vecka.

Utvecklingsarbete

Vi strävar efter en individuellt anpassad omvårdnad genom kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Solängens aktivitetssamordnare tillsammans med aktivitetsombud och avdelningspersonal arbetar aktivt för att våra boende ska få en ökad livskvalitet i vardagen.
Hur vi bemöter varandra står alltid i fokus. Ombud är utbildade i olika områden t ex demens, kost, inkontinens, rehabilitering m m, allt för att öka personalens kompetens.

Kvalitetsundersökningar

Vi deltar i ett antal kvalitativa undersökningar, såsom nationella brukarundersökningen och Äldreguiden framtagna av Socialstyrelsen. Utifrån resultaten arbetar vi vidare med handlingsplaner för att nå våra mål.

Sidan reviderad 2018-05-07

KONTAKT

Solängen

Enhetschef
Kristina Johansson 
Telefon
0521-72 15 08
Fax
0521-72 15 20
E-post
kristina.johansson@vanersborg.se

Ansvarar för
Vån C4  0521-72 15 19
Vån D2  0521-72 15 16
Vån D3  0521-72 15 17
Vån D4  0521-72 15 18

Solängen och Tärnan

Enhetschef
Mona-Lisa Malmsköld
Telefon
0521-72 15 01
Fax
0521-72 15 20
E-post
mona-lisa.malmskold@vanersborg.se

Ansvarar för
Vån B2  0521-72 15 47
Vån B3  0521-72 15 04
Vån C3  0521-72 15 28

Tärnan
0521-72 15 24

Besöksadress

Solängen
Idrottsgatan 5 B-D
462 36 Vänersborg

Tärnan
Idrottsgatan 5 A
462 36 Vänersborg

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här