Familj, barn och ungdom

Lättläst

Familjeliv har vi alla erfarenhet av - förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor.

Vi kan erbjuda dig hjälp i form av rådgivning, gruppverksamhet, familjesamtal, barnsamtal m.m.

Svar eller tips hittar du kanske på några av våra rubriker på vänster sida

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/missbruk
Tel. 0521-72 17 73 eller 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se