Hoppa till innehåll

Nätverksmöten

Fler personer än föräldrarna är viktiga för barnen - släkt, förskolepersonal, lärare och andra vuxna i barnets närhet. Ett sätt att samtidigt och gemensamt se på barnets behov och ta tillvara alla resurser runt barnet är att träffas i ett eller flera nätverksmöten.

KONTAKT

Individ - och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Plantaget, Verksamhetsledare Anders Thorild,
Tel. 0521 - 72 13 07 eller
Mottagare - familj/missbruk
Tillgänglig på telefon på ordinarie arbetstid
Tel. 0521 - 72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se