Vänersborg - Fairtrade City

Den 6:e juni 2008 blev Vänersborg den första Fairtrade-diplomerade staden i Västragötalandsregionen. Detta innebar samtidigt att Vänersborg blev den 8:e Fairtrade-diplomerade staden i landet.

Om Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Alla Fairtrade City-diplomerade kommuner leds av en styrgrupp.
Läs mer på  Fairtrade Citys hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fairtrade Rättevisemärkt logotyp

Om Fairtrade

När du väljer Fairtrade bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Läs mer på Fairtrades hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Kontaktperson Fairtrade City
Janni Umeland

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 22 42

E-post:
janni.umeland@vanersborg.se

Projektledare Fairtrade
Linda Ålrud

Telefon:
08-505 756 97

E-post:
linda.alrud@fairtrade.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se