Hoppa till innehåll

Stöd till våldsutsatta

Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det?
Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt.

Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare - familj, barn och ungdom 

Telefon:
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se