Hoppa till innehåll

Stöd av kommunen (teckenspråk)

De här stöden kan du söka av kommunenöppnas i nytt fönster (film på teckenspråk, filstorlek 4 mb, nytt fönster)

Avlastning - Växelvård
Om du vårdar en familjemedlem hemma kan du få hjälp med vården, vilket kallas avlastning. Någon annan kan vårda din familjemedlem under en tid, det kallas växelvård.

Daglig verksamhet
Om du har funktionshinder och vill få något att göra på dagarna kan du vara med på daglig verksamhet. 

Färdtjänst
Om du inte kan gå, åka buss, tåg eller köra bil kan du få åka taxi. Du betalar en del av resan själv, och kommunen betalar resten, det kallas för färdtjänst.

Försörjningsstöd
Du kan få pengar av kommunen, som hjälp till hyra, mat och räkningar, det kallas försörjningsstöd.

Hemtjänst
Du kan få vård hemma där du bor, det kallas hemtjänst.

Stöd enligt LSS
Du som har funktionshinder eller är psykiskt sjuk får hjälp av kommunen.

Kontaktperson - Ledsagare
Du kan få hjälp av en kontaktperson och av en ledsagare.  

Korttidsvistelse
Du som har funktionshinder och får vård hemma kan må bra av att bo på något annat ställe en kortare tid. Du kan då få hjälp med en korttidsvistelse. 

Matdistribution
Kan du inte laga din mat själv kan du få maten hem till dig, detta kallas matdistribution. 

Särskilt boende
Om du inte klarar att bo hemma kan du få hjälp med att bo på ett sätt där du kan få hjälp, detta kallas särskilt boende .

Trygghetslarm
Du som bor hemma kan få ett trygghetslarm som du kan trycka på om du behöver hjälp.

Så här söker du stöd

Behöver du stöd och hjälp kan du ringa till biståndsenheten som hjälper dig eller så kan du själv fylla i en ansökan på hemsidan. Om du inte har dator kan du ringa till kommunen och beställa en ansökan.

Kommunens växel: 0521-27 10 00
E-post: bistand@vanersborg.se

Den person som bestämmer om du ska få hjälp och stöd kontrollerar och undersöker om du har rätt att få hjälp. Du får sedan ett besked där det står om du får den hjälp du har sökt eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga beslutet.

Överklaga
Du kan klaga hos en domstol och du kan få hjälp med det av oss.

Sekretess
Allt som vi får veta om dig är hemligt. Ingen annan ska få veta, om du inte vill det. Det kallas sekretess och det står i lagen.  

Hur lång tid tar det innan du får svar?
Du ska få svar innan fem dagar har gått. Om du får ja till den hjälp som du har sökt ska du få hjälpen inom 14 dagar.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post: bistand@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 10 09