Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-04

Gång- och cykelbana längs med Gropbrovägen

Idag har arbetet med att bygga gång- och cykelbana längs med Gropbrovägen startat. Vi kommer även under arbetets gång att bygga om busshållplatserna.Ombyggnationen kommer att starta vid infarten till Petersbergsvägen och fortgå mot Tegelbruksvägen.

Under arbetets gång kan det förekomma störningar i trafiken pga avstängningar och arbetsfordon.

Mvh Tekniska

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se