Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-21

Breddning av Residensbron

En ny gång- och cylelbana ska byggas på norra sidan av bron.

Byggnationen påbörjas den 21 augusti och beräknas vara klar den 27 oktober. 
Syftet med en ny gång- och cykelbana över Residensbron är att det ska bli säkrare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig till och från Sandenområdet.
Under byggnationen rekommenderas det att välja alternativa vägar. Begränsad framkomlighet på bron råder under hela byggnationen.
Bron kommer att förses med trafikljus då endast en fil är öppen för trafik.

Vid frågor kontakta
enhetschef för gatuunderhåll: Gunnar Lundberg e-post: gunnar.lundberg@vanersborg.se
tel. 0521-72 12 40
eller
Utredningschef: Anders Dahlberg
e-post: anders.dahlberg@vanersborg.se
tel. 0521-72 12 06

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se