Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-04-13

Återställning efter fibergrävningen

Nu är våren här och återställningen av fibergrävningen startar den 16 april.

Vår asfaltsentreprenör kommer att ha 3 arbetslag, som ska arbeta i centrala Vänersborg, Torpa/Mariedal och norr om järnvägen i Vargön.

Synpunkter angående asfaltering sker via appen Felanmälan Vänersborg eller på felanmälan på hemsidan.

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts. Det är bland annat för att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i.
Majoriteten av fastighetsägarna har valt att ansluta sig till fibern.
Om man valt att avstå är fiber förberett till alla fastighetsgränser för att man ska kunna välja att ansluta sig senare.

På Onsjö, Katrinedal och i centrum är det inte lika mycket grävt som i övriga delar av kommunen. Det beror på att det finns befintliga rör nerlagda i marken som man har använt sig av.


KONTAKT

Kontakt på Telia:

Frågor angående den pågående fibernätsutbyggnaden hänvisas till Telias kundtjänst

E-post:
oppenfiber@teliasonera.com

Telefon:
020-40 24 00

Villaägare som beställt installation av fiber via Telia
Följ leveransen av din beställning på hemsidan (inloggning med bank-ID)www.oppenfiber.se/minfiberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt på kommunen:

Titta i frågor och svar om din fråga finns där.

Vanliga frågor och svar om fiber

Frågor om asfaltering av grävda schakt, hänvisas till Felanmälan

Övriga frågor om den pågående fiberutbyggnaden i kommunens tätorter

Gatuchef
Andreas Knutsson

E-post:
andreas.knutsson@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 12 44

Frågor om kommunens fiberstrategi, fiber på landsbygden osv

IT-chef
Jörgen Haglund

E-post:
jorgen.haglund@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 23 89

Vänersborgs kommun

Telefon, växel:
0521-27 10 00