Hoppa till innehåll

Parkering

Gratis parkering i Vänersborg

I Vänersborg kan du parkera gratis. Det finns inga parkeringsavgifter eller datumparkeringar. Vissa företeelser är dock viktiga att känna till såsom användningen av parkeringsskiva och 24-timmarsregeln.

Parkeringsskiva

I de centrala delarna, där parkeringstiden är begränsad till 1-4 timmar, ska parkeringsskiva användas där detta är angivet på ett vägmärke. Parkeringsskivan ställs in på ankomsttiden (avrundat till närmast kommande hel eller halv timma) och fordonet får sedan stå uppställt under tiden som är angiven för platsen. Parkeringsskivans inställning får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsskivan kan köpas i de flesta centrumbutikerna. Den kan sedan användas varje gång du parkerar i Vänersborg.

24 timmarsregeln

Det finns en generell regel som är viktig att känna till, och det är 24 timmarsregeln. Det betyder att om inget annat föreskrivits särskilt, får fordon parkeras på allmän plats så som på gata och parkeringsplats under högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Några enkla regler

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara kan uppstå.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra eller i zon med parkeringsförbud.

KONTAKT

Trafikingenjör
Marianne Blom

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
marianne.blom@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se

ANSÖKAN PRH-TILLSTÅND