Hoppa till innehåll

Samhällsutveckling och hållbarhet

En vision som Vänersborgs kommun arbetar efter är att all kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Kommunen har tagit fram lokala miljömål, vilka har en grund i FN:s deklaration för varje lands nationella miljömål. Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ger inriktningen för allt miljö- och naturvårdsarbete. De lokala miljömålen för Vänersborg speglar de områden som är viktiga för vår kommun att jobba med som till exempel Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö. Under 2015 arbetar kommunen med att ta fram ett nytt lokalt miljöprogram som ska ersätta de lokala miljömålen.
 
Miljöarbetet sker också i samverkan genom det regionala nätverket Hållbar utveckling Väst.
 
Vänerborg är diplomerade som Fairtrade City där miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

KONTAKT

Miljöstrateg
Helena Lensell

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 29

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
helena.lensell@vanersborg.se