Hoppa till innehåll

Flaggning

Svensk flagga
På vissa flaggställen (se nedan) sker flaggning på allmänna flaggdagar och vissa andra speciella tillfällen.
Det är kommunchefen som bestämmer när flaggning ska ske förutom på de allmänna flaggdagarna.
Allmänna flaggregler
Under tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, övrig tid på året kl. 09.00.
Flaggan nedhalas vid solens nedgång, dock alltid senast kl. 21.00.

Flaggställen
Torget: 4 st flaggor
Gågatan: 2 st flaggor
Vänorten: 8 st flaggor
Kommunhuset: 2 st flaggor
Museet: 2 st flaggor
Sanden: 13 st flaggor

Vänorten. Järnvägsbacken

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Hans Wallmander

Telefon:
0521-72 12 50

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se