Hoppa till innehåll

Vänersborgs historia

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. 1644 fick staden stadsprivilegier.


Efter

1834

års storbrand då nästan all bebyggelse i staden ödelades, grundlades den nya stadsbebyggelsen efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller "Kulturaxeln" liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag.

1679

blev Vänersborg residensstad för Älvsborgs län.

1752

invigdes Brinkebergskulle sluss, som löste problemet med nivåskillnaden mellan Vänern och Göta älv.

1800

blev Trollhätte kanal klar och Vänersborg fick därmed direkt sjöfartsförbindelse med Göteborg och Västerhavet.

1848

grundades Tändsticksfabriken (drevs fram till 1932).

1860

startade Vänersborgaren A.F. Carlsson skofabrik, en av landets största (lades ner 1969).

Fram till

1927

låg Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg.

1930

inrättades ett mentalsjukhus, Källshagens sjukhus, i det nedlagda regementets lokaler i Vänersborg. Sjukvårdsstaden Vänersborg utvecklades liksom förvaltningsstaden och skolstaden.

1999

blev Vänersborg säte för Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse.

Fler intressanta Årtal i Vänersborgs historia

KONTAKT

Kommunarkivarie
Fredrik Danielsson

Besöksadress:
Kommunarkivet

Södergatan 16 A

Vänersborg

Telefon:
0521-72 23 49 

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se