Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-18

Tyck till om fortsatt utveckling av Sportcentrum!

Hur vill du att Sportcentrum ska utvecklas under de kommande tio åren? Nu har du möjlighet att tycka till om Sportcentrum i det digitala dialogverktyget Mitt Vänersborg!

Sportcentrum i Vänersborg är unik i sitt slag med idag 10 arenor vägg i vägg och har 600 000 besökare årligen. Det är Vänersborgs största mötesplats. Nu har både allmänheten, föreningarna och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter och komma med idéer om hur Sportcentrum ska utvecklas under de kommande tio åren.

Kultur – och fritidsnämnden har beslutat att ge förvaltningschef ett uppdrag att göra en uppföljning av Vision 2003. Under hösten 2016 ska en redovisning av uppföljningen göras till nämnden.

Peter Nilson, enhetschef och Jessica Lindskog, processledare på Kultur- och fritidsförvaltningen har vidare fått i uppdrag att upprätta ett Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum.

Under mars och april 2016 kommer Arena Fritid att ge alla
föreningar som har sin verksamhet på Sportcentrum möjlighet att träffas för att lyssna av och ta emot synpunkter på idéer om
utveckling på området. Utvecklingsarbetet ska bygga på forskning och trender. Framåtblickar och spontanitet.

Utöver synpunkter från föreningarna kommer Arena Fritid dessutom att träffa skolan, näringslivet, personalgrupper och andra aktörer.

Mitt Vänersborg- Sportcentrum som pilotprojekt 
Allmänheten kommer att ges möjlighet att lämna sina idéer och synpunkter till utveckling av Sportcentrum. Detta kommer att ske i det digitala dialogverktyget Mitt Vänersborg.
Mitt Vänersborg är ett dialogverktyg som är framtaget av Christopher Holgersson på Byggnadsförvaltningen. Verktyget bygger på en 3D-karta så som Sportcentrum ser ut idag, där alla kan lämna synpunkter, ideér och kommentera digitalt.

Sammanställning och redovisning
Under hösten 2016 sammanställs synpunkterna och därefter redovisas dessa till Kultur- och fritidsnämnden och föreningarna.

Välkomna att delta till fortsatt utveckling av Sportcentrum – en levande mötesplats!


MER information

Tyck till om fortsatt utveckling av Sportcentrum i Mitt Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lämna dina synpunkter senast 1 oktober 2016