Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-10-25

Vänersborg uppmärksammas i statlig utredning!

Den 24 oktober överlämnade Kulturskoleutredningen sitt betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Utbildningsminister Gustav Fridolin. Kulturskoleutredningen föreslår bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

I utredningen uppmärksammas Vänersborg för sitt arbete med Musikakademin och pekar på att initiativ där konstnärligt nyskapande integreras är särskilt intressanta. Fortsättningsvis skriver de att: ”Denna typ av spetskompetensinriktning, som är under utveckling exempelvis i Vänersborg, ser utredningen positivt på.”

Även Danspoolen lyfts fram som ett positivt exempel på hur kommuner kan samverka för att öka kvaliteten på flera plan. En strukturerad samverkan mellan kommuner kan underlätta för kommuner att dela eller köpa tjänster och man slår fast att den samverkansmodell som Danspoolen består av har stora fördelar jämfört med att varje kommun själva skulle äga respektive kompetens. Både för kommunerna, och för den enskilda pedagogen som får ett kollegium och möjlighet till heltidsanställning. Allra viktigast är denna strukturförändring för intresserade barn och unga som får tillgång till en större bredd av konstuttryck och möjligheter till fördjupning.

Slutligen lyfts samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen fram som ett positivt exempel på hur samverkan inom kommunen kan fungera. I detta fall där musikskolan tillsammans med grundskolan läsårsvis tar fram ett kulturprogram i form av ett baskulturutbud, där musikskolan bidrar med pedagoger och elevkonserter, förutom insatser av andra kulturaktörer.

- Det är mycket glädjande att vårt arbete i Vänersborg uppmärksammas på nationell nivå och jag känner en stor stolthet i att vi tillsammans utvecklat en organisation i framkant, säger förvaltningschef Håkan Alfredsson.

KONTAKT

Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef
Håkan Alfredsson

Telefon:
0521-72 14 30

E-post:
hakan.alfredsson@vanersborg.se

MER information

Ta del av hela utredningen på Regeringens hemsida:
Kulturskoleutredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster