Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-22

Vänersborg i samverkan med Universal Music

Som ett led i satsningen på musikutveckling och unga talanger i Vänersborg har kommunen inlett samverkan med Universal Music.

”Det är just här och nu det startar” sa Håkan Alfredsson, Vänersborgs kommun och skakade hand med Henrik Björlin från Universal Music.

”Detta är chans som man inte får missa!” sa de unga musikerna unisont.

”Att på detta sätt skapa förutsättningar som ger utrymme för både interpretation, komposition och improvisation bygger broar till musiklivet under barocken”, sa professor Johannes Landgren från Göteborgs universitet.

Detta är tre citat från den pressträff som ägde rum på Göteborgs Konserthus måndag 21 november där en avsiktsförklaring skrevs på som kommer att innebära många nya möjligheter för många unga musikaliska talanger.

Vid pressträffen medverkade flera av Polstjärneprisets duktiga ungdomar och de framförde följade två musikstycken: Robert Davidsons ”Black to Grey” och Joseph Hellmesbergers “Tarantella”.

Musikerna som spelade var:
Johan Dalene, violin
Alva Holm, violin
Michael Rosborg Germer, violin
Jonna Simonsson, violin
Michael Grolid, viola
Kristian Chojecki, cello
Jonas Olsson, piano

Dessutom var tre unga tonsättare på plats:
Andreas Patrik Hansson
Michael Grolid
Adrian Eriksson

För dessa ungdomar och alla andra unga talanger som finns i Vänersborg skapas nu nya och unika möjligheter att få hjälp att både skapa, spela in och sprida sin egen musik!

Bättre utveckling av unga musiktalanger, mer ungt musikskapande och nya vägar att få ny publik till konstmusiken. Det är några av målen med ett nytt samarbete mellan världens ledande musikbolag Universal Music och Vänersborgs kommun. Universal Music AB har representation i hela 71 länder och de äger även Deutsche Grammophon och DECCA, som är de två mest framgångsrika skivbolagen inom västerländsk konstmusik. Bolaget spelar en viktig roll för den moderna svenska
musikens framgångar.

– Samarbetet bäddar för intressanta möjligheter, säger Henrik Björlin, marknadschef för klassisk musik och jazz på Universal Music Sweden, och Håkan Alfredsson, förvaltningschef för kultur och fritid i Vänersborgs kommun.

Genom samarbetet får Universal Music bättre möjligheter att på ett tidigt stadium hitta talangfulla unga musiker och tonsättare/låtskrivare. Till Vänerborgs kommun kommer talanger från hela Sverige och de andra nordiska länderna. De samlas kring Young Strings Academy och Polstjärnepriset vid Musikakademi Vänersborg. För ungdomarna innebär detta nya samarbete unika chanser att skapa, spela in och ge ut egen musik på den globala marknaden. Inspelningarna ska göras i Göteborgs Konserthus i samarbete med Göteborgs Symfoniker och ges ut digitalt via streamingtjänster som Spotify. Andra fördelar för de unga musiktalangerna kan bli att de får delta i masterclasses och framträdanden med Universal Musics etablerade artister. På det viset öppnas helt nya vägar för dem att lära sig vad som verkligen gäller och snabbare komma igång med sina karriärer.

– Vi ser gärna att musikskapare söker sig bortom genretänkandet, säger Henrik Björlin. Unga växer upp i ett oerhört brett musiklandskap. Att kunna traditionerna inom konstmusiken står inte i motsats till andra traditioner.

– Exempelvis kan pop-producenter och tonsättare lära av varandras metoder och klangvärldar. Genom workshops eller songwriting camps i anknytning till akademierna kan vi få arenor där den nya musiken genast blir spelad.

För musiksatsande Vänersborgs kommun är samverkan med Universal Music ett stort genombrott.

– Med detta ger vi de unga talangerna ytterligare ett starkt verktyg att kunna skapa sig en framtid som yrkesmusiker, säger Håkan Alfredsson.

Att talangutvecklingen av unga musiker i Vänersborg går i rätt riktning understryks av den statliga kulturskoleutredning som nyligen presenterades. Där lyfter utredaren fram Vänersborg som ett positivt exempel på utveckling av spetskompetens och nyskapande.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

Pressmeddelande (, 289.2 kB)

Pressinformation (, 143.1 kB)