Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Arbetsmarknadsenheten

Arbetmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet och kommunen har i liten utsträckning en laglig skyldighet att bidra med åtgärder. I praktiken finns dock ett stort intresse från kommunens sida att kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Socialnämnden är ansvarig för planering och åtgärder och utför genom arbetsmarknadsavdelningen uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och styrs utifrån de åtgärder som riksdagen beslutar om.

Kommunens insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. varit långvarigt arbetslösa eller som har funktions- eller arbetshinder av olika slag. Exempel på åtgärder är anställningsstöd, offentligt skyddat arbete, lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgaranti. Den enskildes förutsättningar skall sättas i fokus och utgöra grunden för de åtgärder som beslutas.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Enhetsschef Knutpunkten
Alexander Oskarsson

Besöksadress:
Regementsgatan 35

Telefon:
0521-72 10 65

E-post:
alexander.oskarsson@vanersborg.se

Enhetsschef Vägledning
Alexander Oskarsson

Besöksadress:
Regementsgatan 35

Telefon:
0521-72 10 65

E-post:
alexander.oskarsson@vanersborg.se

Enhetschef UngResurs
Tomas Karlsson

Besöksadress:
Köpmansgränd 6

Telefon:
0521-72 19 57

E-post:
tomas.karlsson@vanersborg.se

Telefon reception:
0521-72 13 00

Telefax:
0521-72 13 85

Facebook

INSTAGRAM