Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Publicerad 2016-10-31

Lyckad dansfest i Vänersborg

För tredje året i rad hölls VBG Dance Festival i Vänersborg med två dagar fyllda med dans och musik.

Vi på UNGiVBG besökte Timjan och bevakade fredagskvällen som bestod av show, jam och battles. På scenen deltog bland annat Specialistdanslinjen från Vänersborg som bjöd på old school jam, Mute bestående av en grupp tjejer från Göteborg som dansade loss till SIA och kvällens yngsta dansgrupp Next Generation som tolkade Pokémon theme låten med en imponerande dans som lockade till applåder. På lördagen hölls det workshops i danssalarna på Vänerparken där deltagarna fick chansen att prova på dans i en mängd olika stilar.

VBG Dance Festival arrangerades som föregående år av Danspoolen genom Community X, som är ett nätverk av communitys runt om i regionerna Västra Götaland och Halland. Tanken bakom hela projektet är att stärka gemenskapen och möta nya människor. Man behöver inte ha någon dansbakgrund sedan innan, utan festivalen är till för alla och är ett tillfälle att kunna ta del av dans och träffa andra som dansar.

På Community X hemsida står det ”I korthet kan projektet Community X beskrivas som en serie lokala grupperingar som fungerar som nätverk både internt och mellan varandra med Twisted Feets erfarenheter och renommé som katalysator och sammanhållande kraft. De blir naturliga mötesplatser mellan ungdomar, civilsamhället och myndigheter, där ungdomars egna önskemål, visioner och erfarenheter tas till vara och där deras egen kreativitet fångas upp. Vi vill bidra till att få vårt samhälle att växa och utveckla starka, smarta och självständiga individer.”

Text: Ellinore Börjesson

Foto: Tilda Rydén

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM