Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Publicerad 2016-11-01

Ungas möjlighet att påverka genom Luppenkäten

Lupp är en enkät för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter

Under perioden 3 oktober – 30 november kommer elever i årkurs 8 och gymnasieskolans årkurs 2 kunna besvara enkäten. De elever som bor i Vänersborgs kommun men som går i skola i annan kommun kommer få hem ett brev med en svarslänk som de kan besvara hemifrån.

LUPP betyder lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten handlar om hur det är att vara ung i Vänersborgs kommun och behandlar frågor som berör fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Syftet med enkäten är att få en bättre förståelse för hur unga har det i Vänersborgs kommun och att politiker och tjänstemän ska bli bättre på att ta hänsyn till ungas intressen och behov när beslut ska fattas.

Joakim Sjöling (S) ordförande i Demokratiberedningen menar att unga exempelvis inte kan rösta i allmänna val, och därav inte har samma möjligheter till inflytande som vuxna. Han säger ” Det är mycket viktigt att få information om hur unga upplever att de blir lyssnade på och om de upplever att de kan påverka i frågor som berör dem. Att få kunskap om ungas situation möjliggör för förbättringar i det ungdomspolitiska arbetet utifrån ett demokratiperspektiv.”

Politikerna som styr kommunen kommer att få en sammanställning av alla svar. Utifrån detta kommer nämnderna kunna ta fram mål som kommunen ska jobba med och försöka bli bättre på.

Text: Ellinore Börjesson

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM