Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Publicerad 2017-02-06

Ung Resurs stödjer unga för arbetslivet

Ung Resurs riktar sig för ungdomar i 16-24 års ålder som vill ha hjälp med att ta sig ut i arbetslivet eller till utbildning,

Vad är Ung Resurs?

Verksamheten är nystartad och sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Samordningsförbundet, Arbetsmarknadsavdelningen och Kunskapsförbundet. Arbetet är alltså att stödja unga som behöver hjälp med att ta sig ut i arbetslivet eller med att söka olika utbildningsvägar. De som arbetar på Ung Resurs är arbetsförmedlare, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulenter och handläggare. Personal hjälper ungdomar med frågor om hur man gör för att komma in i arbetslivet, vilka man ska kontakta och även hur man söker till en vidare utbildning samt rådgivning till vad man kan söka.

Vilka är välkomna?

Enhetschefen Tomas Karlsson berättar att alla ungdomar är välkomna till dem. Han säger även att de har ett förebyggande arbete för elever på grund och gymnasieskolan där man stöttar ungdomar att fullfölja sina gymnasiala studier. Så även om verksamheten främst riktar sig åt ungdomar i 16-24 års ålder så är man välkommen ändå om man har frågor och funderingar. Man kan också komma till Ung Resurs om man har frågor om sommarjobb till sommaren.

Så går det till

Om du är inskriven i Ung Resurs så skapas en planering på aktiviteter och insatser som du ska ta del av för att nå egen försörjning eller studier. Planeringen ansvarar du för, och personal finns som stöd för de beslut som du tar. Något som Tomas Karlsson poängterar är att det är ungdomen själv som väljer vad den vill söka sig till och att de som jobbar på Ung Resurs finns till för att stötta.

Möjlighet till voluntärarbete

Ung Resurs hjälper även ungdomar som vill ta sig ut i världen på volontärarbete, då det är en ackrediterad verksamhet som har möjligheten att erbjuda ungdomar arbete som volontär i något Europeiskt land. Detta gäller om du vill arbeta som volontär inom EU samt då du tänkt vara borta mellan två månader upp till ett år. Ung Resurs stödjer dig med kontakter, boende, ansökningshandlingar med organisationer där du kan tänka dig att prova på volontärarbetet.

Kontakta Ung Resurs

Om du vill komma i kontakt med Ung Resurs så kan du besöka dem på Köpmansgränd 6 där de har öppet måndag till fredag mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Du kan även maila Ung Resurs på ungresurs@vanersborg.se.

Text: Tilda Rydén

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM