Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg
Jobbtorget på Sundsgatan

Jobbtorg

Inom arbetsmarknadsavdelningen finns Jobbtorg som arbetar med arbetslösa. Avtal med IFO (Individ och familjeomsorgen) och arbetsförmedlingen reglerar antalet som deltar. Inom Jobbtorg finns olika kompetenser som samarbetar i ett flertal projekt för att så effektivt som möjligt och med helhetssyn underlätta för arbetssökandes inträde på arbetsmarknaden.

Enhetschef för Jobbtorg är Tomas Karlsson. Telefon 0521-72 19 57


Kontakt

Arbetsmarknadsavdelningen
Vänersborgs kommun
462 32 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 33

Telefon
0521-72 13 00

Kalender

Facebook

INSTAGRAM