Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg
Ungdomar

Psykisk ohälsa

Psykiatriska Ungdomsteamet

Psykiatriska Ungdomsteamet vänder sig till ungdomar/unga vuxna i åldern 16 — 24 år med allvarlig psykiatrisk problematik. De flesta som behandlas vid ungdomsteamet är i gymnasieåldern.

I verksamhetens uppdrag ligger att överbrygga gränsen mellan Barn- och ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri och detta gör att ungdomar kring artonårsgränsen prioriteras. Upptagningsområde är hela NU-sjukvården. De ordinarie lokalerna finns i Uddevalla men besök kan även ske på andra orter.

Man kommer i kontakt med mottagningen genom remiss från t ex ungdomsmottagning eller elevhälsan på gymnasiet eller genom att man själv eller en anhörig ringer. 
Har man frågor eller vill göra en egenanmälan ringer man 010-435 63 70.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på uppdrag av den enskilde och verkar för att varje individ ska få del av de insatser som han/hon behöver och har rätt till. Att anlita ett personligt ombud är kostnadsfritt och ombudet har tystnadsplikt.

Vem kan få personligt ombud?

Du som har eller riskerar att få omfattande och varaktigt psykiskt funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och som upplever att du inte får det stöd och den hjälp du behöver.

Du kan få hjälp med:

  • råd och stöd
  • att samordna dina insatser
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få det stöd och den service du har rätt till

Har du frågor är du välkommen att kontakta Personligt ombud i Vänersborgs kommun.
Telefon: 0521-72 26 00 (Cecilia Dahlman)
E-post: cecilia.dahlman@vanersborg.se

Kontakt

Psykiatriska Ungdomsteamet
Uddevalla sjukhus

Öppettid/Telefontid
Vardagar  08.00-16.30

Telefon
010-435 63 70

Personligt ombud
Vänersborgs Kommun

Telefon
0521-72 26 00

E-post
cecilia.dahlman@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM