Hoppa till innehåll

Kontaktpersoner, bibliotek och konsthall

Namn

Ansvar

Tel

E-post

David Andersson

Biblioteksadministratör, mediaansvar

0521-72 14 15

david.andersson@vanersborg.se

Ingela Bjurström

Biblioteksassistent Vänersborg och Vargön

0521-72 14 16,

72 23 55

ingela.bjurstrom@vanersborg.se

Jenny Enkvist

1:e bibliotekarie, programverksamhet och marknadsföring

0521-72 14 09

jenny.enkvist@vanersborg.se

Kenneth Eriksson

Biblioteksassistent Vänersborg och Brålanda samt vaktmästare

0521-72 14 18,

72 22 67

kenneth.eriksson@vanersborg.se

Hannah Gard

Mångspråksbibliotekarie och bibliotekarie Mötesplats Tärnan

0521-72 14 14, 0736-61 06 02

hannah.gard@vanersborg.se

Elin Johannesson

Socialbibliotekarie

0521-72 14 14

elin.johannesson@vanersborg.se

Thomas Johansson

Barn- och ungdomsbibliotekarie Vänersborg och barnkultur

0521-72 14 12

thomas.johansson@vanersborg.se

Kaj Karlson

Inköps-, katalogansvarig bibliotekarie

0521-72 14 19

kaj.karlsson@vanersborg.se

Anna Ljungdahl

Systemansvarig IT-bibliotekarie

0521-72 14 13

anna.ljungdahl@vanersborg.se

Anita Möller

Bibliotekarie Vargön och studiebibliotekarie

0521-72 23 55

72 14 16

anita.moller@vanersborg.se

Annika Mörtsjö

Barn- och ungdomsbibliotekarie Vänersborg

0521-72 14 24

annika.mortsjo@vanersborg.se

Ingrid Olofsson

Bibliotekarie Brålanda och Naturbruksgymnasiet Nuntorp

0521-72 22 67

72 14 16

ingrid.olofsson@vanersborg.se

Leif Olsson

Barnbiblioteksassistent Vänersborg och demotek

0521-72 14 24

leif.olsson@vanersborg.se

Sara Westerdahl

Barn- och ungdomsbibliotekarie Vänersborg samt bibliotekarie Frändefors

0521-72 14 24

72 22 32

sara.westerdahl@vanersborg.se

Kajsa Frostensson

Konsthallsföreståndare

0521-72 17 40

kajsa.frostensson@vanersborg.se

Stefan Niklasson

Konsthallsvärd och barnbiblioteksassistent Vänersborg och Frändefors

0521-72 24 00

72 22 32

stefan.niklasson@vanersborg.se