Hoppa till innehåll

Debora Elgeholm

19 augusti - 30 september

vernissagekort

Program på Vänersborgs konsthall under augusti och september.

I höst fördjupar sig Vänersborgs konsthall i frågeställningar kring religiositet och det sekulära. Vi gör det i samarbete med GIBCA-Extended, Göteborgs internationella konstbiennal som i år har temat sekularitet.

Konstnären Debora Elgeholm undersöker i en utställning på konsthallen 19/8 – 30/9, hur händelser i samhället påverkar religiösa föreställningar. För att ytterligare fördjupa oss i ämnet har vi bjudit in två föreläsare som båda har djupa kunskaper i ämnet. Den ena på ett mer personligt plan, Thomas Arnroth och den andra genom sin forskning, David Thurfjell.

Deborah Elgeholm 19/8 – 30/9


Med utgångspunkt i kalla kriget väver Elgeholm samman Korpelarörelsens tro på Jordens snara undergång med “spökflygningar”. Dessa var observationer, vilka förklarades av militären som ryska spaningsflygplan och provskjutningar. Men spökflygningarna drog också igång spekulationer om UFOs. Ryssrädslan var stor och på 50-talet profeterade en pingstpastor om krig och rysk invasion i Norrbotten. Enda sättet att förhindra katastrofen var genom bön om beskydd.
Uppenbarelser och syner kommer ofta i en tid då oroligheter präglar ett land, vilket även är genomgående i Jungfru Maria- uppenbarelser inom katolska kyrkan. Men även om profetior ofta är kopplade till politiska händelser, lyfter Elgeholms arbeten fram den personliga upplevelsen – den subjektiva upplevelsen av delaktigheten i övermäktiga skeenden.

Debora Elgeholm

Thomas Arnroth 2/9

Den 2 september kommer Thomas Arnroth och pratar om varför det är lättare att beskriva religiös extremism i bild än ord. Numera är han mest känd som spelexpert på SVT och Årets journalist 2016, men för 20 år sedan var han välkänd medlem i Livets ord och en av Ulf Ekmans trognaste medarbetare. Nu har han ritat första delen i en seriebiografi om åren i den omdebatterade rörelsen, om utvecklingen från att bli frälst ensam hemma i badkaret till att skriva böcker mot rockmusik och göra musikaler mot abort. Han har fått många erbjudanden att berätta sin historia genom åren, men det var först när han fick chansen att rita sin historia som han nappade.

Föreläsningen börjar kl 14 på Vänersborgs konsthall den 2 september.


David Thurfjell 30/9

Den 30 september kommer David Thurfjell religionshistoriker och professor i religionasvetenskap vid Södertörns högskola.

David har i sin forskning främst ägnat sig åt shiitisk islamism, pentekostal kristendom bland romer samt den svenska majoritetskulturens sekularitet. Davids föreläsning kommer att utgå från utställningens tema och röra sig mot vårt svenska förhållande till religiositet.

Jag har också inom ramen för ett forskningsprojekt studerat religiositet och attityder till religion bland sekulära medelklass svenskar utan organiserad religionstillhörighet. I detta projekt närmade jag mig religion inom en grupp som ligger betydligt närmre min egen personliga bakgrund än de iranier och romer jag tidigare skrivit om. Ett stort antal personer har intervjuats och med utgångspunkt i det som framkommit i dessa intervjuer skriver jag en rad artiklar samt monografin Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Molin & Sorgenfrei: 2015). Teman som tas upp i denna är sekularismen som självbild, välvilja gentemot buddhism och pinsamhetskänslor inför kristen innerlighet.

David Thurfjell

Föreläsningen börjar kl 13 på Vänersborgs konsthall den 30 september

 

KONTAKT

Konsthallsföreståndare:
Kajsa Frostensson

Konsthallsvärd:
Stefan Niklasson

Besöksadress:
Kulturhuset/Folkets Hus
Kungsgatan 15, Vänersborg

Telefon:
Konsthall:
0521-72 24 00

Konsthallsföreståndare:
0521-72 17 40
0736-55 47 40

Telefax:
0521-72 14 98

E-post:
konsthallen@vanersborg.se

Postadress:
Vänersborgs konsthall
Box 337
462 24 Vänersborg

Ordinarie öppettider:
Måndag - Fredag 12 - 16
Onsdag kvällsöppet 17 - 19
Lördag 11 - 15

Följande datum har konsthallen stängt:

1 maj

4,5 och 6 maj (utbildning)

25 maj

6 juni

MER information