Hoppa till innehåll

Från ansökan till placering

Ni ansöker om plats på förskola eller pedagogisk omsorg för ert barn via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta oss om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (BankID).
Ansökan görs till ett område, inte till en specifik förskola. Finns det önskemål om att få placering på en särskild förskola kan information om det lämnas i ansökan. Önskemål hanteras i den mån det går.

Ansökan
Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, vilken verksamhet ansökan avser (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett. 

Garantidatum
Det datum ansökan inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ert barn får då automatiskt ett garantidatum, som antingen blir önskat datum eller 4 månader fram i tiden från anmälningsdatumet. Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader.

Ledig plats
Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som står först i kön till förskolans område. Om flera familjer önskat samma område fördelas lediga platser utifrån garantidatum, syskonförtur och ålder.

Vid nyplaceringar är barn garanterade en plats i kommunen inom garantitiden. Finns det ingen ledig plats inom det önskade området kommer barnet få ett erbjudande om placering till ett annat område. 

Vid byte av förskola (omplacering) har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på lediga platser på önskad förskola.

Erbjudande
Erbjudandet om plats läggs upp på e-tjänsten. Information om att det finns ett erbjudande skickas ut via mail och sms om ni registrerat dessa uppgifter. Placeringserbjudandet ska besvaras inom 7 dagar.

Ni står nu inför följande alternativ:

  • Acceptera platserbjudandet. Barnet står inte kvar i barnomsorgskön eftersom kommunen erbjudit önskad plats.
  • Acceptera platserbjudandet fast det inte är till önskat område och då ställs barnet automatiskt i omplaceringskö.
  • Tacka nej till erbjuden plats på förskola i område ni har önskat. Barnet tas bort ur barnomsorgskön och ni får vid behov göra en ny köanmälan. Garantitiden på 4 månader börjar då om.
  • Tacka nej till platserbjudandet som inte är till önskat område. Barnet står kvar i kön men kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom garantitiden. 

Hör ni inte av er till oss med något besked inom 7 dagar tar vi bort barnet ur barnomsorgskön. Ni får vid behov göra en ny anmälan. Garantitiden på 4 månader börjar då om.

Accepteras erbjuden plats ska vistelsetidsschema för barnet och inkomstuppgift för hushållet lämnas på e-tjänsten.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Dalsland, Öxnered, Blåsut, Centrum, Torpa/Tärnan, Mariedal och Onsjö.
Pedagogisk omsorg,
Enskild pedagogisk omsorg

Telefon:    
0521-72 14 79  

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Elma Hult- föräldraledig

Område:
Vargön och Mulltorp

Telefon:
0521-72 14 79

Administratör
Therese Andersson

Område:
Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun.
Barn placerade i verksamhet i annan kommun

E-post, (gemensam)
barnomsorg@vanersborg.se