Hoppa till innehåll

Val av skola 2019/20


 • Skolval till förskoleklass och år 7, öppnar 7 januari 2019 och pågår fram till 15 februari.
 • Information om hur du gör och vilka val som finns skickas ut till alla berörda.
 • För att se vilka skolor som finns kan du använda den här länken, här hittar du karta med alla skolor som finns i kommunen.

Expanderbart innehåll

Val av skola, förskoleklass

Skolval, förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk att delta i för alla 6-åringar från och med hösten 2018, enligt beslut i riksdagen.

Förskoleklassen omfattar 15 timmar per vecka och tiden fördelas på 4 eller 5 dagar.

Utöver förskoleklassen har 6-åringar möjlighet att, vid behov, komplettera förskoleklassen med skolbarnsomsorg/fritidshem.

Du har även möjlighet att ansöka för ditt barn att börja direkt i första klass. Då ska du anmäla ditt intresse till rektor.

Urvalsregler

I första hand får eleven gå vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet.
Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad det finns platser kommer dessa att tillsättas genom lottning.

Vid val av friskola och/eller grundskola i annan kommun

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.
För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Du informerar oss om ditt val via vår e-tjänst (se nedan gällande ansökan) som finns på Vänersborgs kommuns hemsida.

Skolskjuts vid val av annan skola

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun.
Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ansöka om det på kommunens hemsida, www.vanersborg.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.
Ansökan kan göras på två sätt:

 1. Om ditt barn har en kommunal förskoleplacering ansöker du via VÄL. När du loggat in väljer du det barn du ska ansöka för. Klicka på tjänster, skolval och sedan nytt skolval och följ sedan stegen tills du slutfört ansökan.
 2. Om ditt barn inte har en kommunal förskoleplacering ansöker du via vår e-tjänst på http://www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gå därefter in på inloggning, e-tjänst, e-legitimation. När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Vid bekymmer med ansökan, vänligen kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post: tommy.jakobsson@vanersborg.se

Katarina Andersson
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: katarina.andersson01@vanersborg.se

Ansökan ska vara registrerad senast 15 februari.

Uppsägning av förskoleplacering

Förskoleplaceringen upphör den 4 augusti 2019. Om du önskar att barnet ska sluta innan detta datum, måste uppsägning göras till Barn- och utbildningsförvaltningen digitalt via VÄL. Uppsägningstiden är 2 månader. För barn med plats på fristående förskola (Fridaskolan, Vänersnäs, Vetegrodden, Korseberg, Karten eller enskild pedagogisk omsorg) måste uppsägning göras till respektive förskola/enskild pedagogisk omsorg.

Ansökan till fritidshem och pedagogisk omsorg

Vänersborgs kommuns skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Önskar du fritidshem eller pedagogisk omsorg inför hösten måste ny ansökan göras. Ansökan görs via VÄL eller vår e-tjänst barnomsorgswebben www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du inte e-legitimation, kontakta:
Administratörer för barnomsorg
Tel: 0521-72 14 79
Telefontider: Mån- Ons, Fre kl. 10-12
E-post: barnomsorg@vanersborg.se

Önskar du fritidshem på någon av friskolorna måste ansökan göras direkt till respektive friskola.
Mer information om fritidshem och pedagogisk omsorg hittar du på Vänersborgs kommuns hemsida, www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/fritids-fritidshem.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undervisning i modersmål

I Skolförordningen står det: ”För elever som har annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i åk 1-6 anordnas på detta språk.”

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lämplig lärare och om minst 5 elever ansökt. Modersmålsundervisning i ett av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om färre än fem elever ansökt. Förutsättningen är att det finns lämplig lärare.
(Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §)

Modersmål kan anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid. Modersmål kan sökas från och med att eleven börjar förskoleklass. Mer information samt ansökningsblankett hittar du på: http://www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/modersmal-hemsprak.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta verksamhetschef för grundskola F-6:

Ann Nyqvist
Telefon: 0521-72 17 80
E-post: ann.nyqvist@vanersborg.se

Val av skola, år 7

Skolval, årskurs 7

Det är dags för ditt barn som går i åk 6 att välja skola inför åk 7.
Det finns fyra kommunala skolenheter för åk 7-9;

 • Vänerparkens skola är centralt belägen på Vänerparken 11. På skolan finns cirka 300 elever.
 • Torpaskolan är belägen på Idrottsgatan 1. På skolan finns cirka 390 elever i grundskolan och grundsärskolan.
 • Silvertärnan ligger på Idrottsgatan 9. På skolan finns cirka 330 elever.
 • Dalboskolan ligger i Frändefors på Ringaregatan 2, 15 min bussresa från Vänersborg. På skolan finns cirka 160 elever.

Är ditt barn inskriven i grundsärskolan och om du har frågor om skolvalet, vänligen kontakta rektor på ditt barns nuvarande skola.

Mer information, öppet hus

För att du ska få mer information inför valet är du välkomna till öppet hus på skolorna.

Datum:

Tider:

Plats:

28 januari

18.00 &18.45

Vänerparkens skola, aulan

29 januari

18.00

Torpaskolan, aulan

29 januari

19.15 & 20.00

Silvertärnan, aulan

30 januari

18.00

Dalboskolan, aulan

 

Urvalsregler

I första hand får eleven gå vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet.

Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad det finns platser kommer dessa att tillsättas genom lottning.

Vid val av friskola och/eller grundskola i annan kommun

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.

För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Du informerar oss om ditt val via vår e-tjänst (se nedan gällande Ansökan) som finns på Vänersborgs kommuns hemsida

Skolskjuts vid val av annan skola

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun.
Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ansöka om det på kommunens hemsida, www.vanersborg.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.
Ansökan kan göras på två sätt:

 1. Om ditt barn har en kommunal skolplacering i Vänersborgs kommun ansöker du via VÄL. När du loggat in väljer du det barn du ska ansöka för, klicka på tjänster, skolval och sedan nytt skolval och följ sedan stegen tills du slutfört ansökan.
 2. Om ditt barn inte har en kommunal skolplacering ansöker du via vår e-tjänst på http://www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gå därefter in på inloggning, e-tjänst, e-legitimation. När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Vid bekymmer med ansökan, vänligen kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post: tommy.jakobsson@vanersborg.se

Katarina Andersson
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: katarina.andersson01@vanersborg.se

Ansökan ska vara registrerad senast 15 februari.

Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta verksamhetschef för grundskola 7-9:

Tomas Granat
Telefon: 0521-72 13 65
E-post: tomas.granat@vanersborg.se

Om beslut

Reglering

Bestämmelserna om skolplacering för förskoleklass återfinns i 9 kap. 15 § skollagen (2010:800) och lyder på följande sätt.

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin förskoleklass.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Likalydande bestämmelser finns för grundskolan och grundsärskolan i 10 kap. 30 § respektive 11 kap. 29 §.

Ett beslut om skolplacering överklagas på olika sätt beroende på om kommunen har tillämpat första eller andra stycket i bestämmelsen. Beslut enligt det första stycket i bestämmelsen kan endast överklagas genom laglighetsprövning och det är förvaltningsrätten som är överklagandeinstans. Beslut som grundar sig på det andra stycket överklagas istället till Skolväsendets överklagandenämnd. En annan svårighet är att avgöra om ett avslag de facto grundar sig på en annan elevs berättigade krav på en placering nära hemmet (första stycket) eller om det är ekonomiska och organisatoriska orsaker (andra stycket) som ligger bakom beslutet.

https://www.overklagandenamnden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se