Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-02-15

Informationsmöte 21 februari

Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till ett informationsmöte gällande den skolutredning som gjorts av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun. Politiker och tjänstemän deltar på mötet.

Tid: Söndag 21 februari 2016 kl. 17.00
Plats: Blåsut skola, matsalen

Bakgrund

Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag om att uppdra åt
Barn- och utbildningsförvaltningen att utreda skolsituationen i Blåsut och Öxnered i sammanhang med en utredning av den framtida organisation och skolenheternas kapacitet i centrala Vänersborg.

Välkomna!

Kent Javette
Förvaltningschef

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se