Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-11

Medborgardialog förskole­utredningen 2016

Välkommen att ta del av ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun”

Utredningen har sett över situationen i barnomsorgsverksamheten i Vänersborgs kommun och presenterar ett förslag till hur den framtida strukturen för barnomsorg 1-5 år kan se ut. Utredningen presenteras av personal ifrån Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson medverkar

Presentation och dialog sker i Vänersalen i Vänerparken

13/4 kl 18.00-ca 19.30

Tf. förvaltningschef, Anne-Len Kriewitz

Verksamhetschef, Boel Jansson

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se