Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-25

En fortsatt svag positiv trend för Vänersborgs kommuns grundskolor

I årets rankning i de öppna jämförelserna hamnar Vänersborgs kommun på plats 187, en liten förbättring sedan förra årets jämförelser.

Trenderna som vi ser i Vänersborgs kommun för våra elever i årskurs 9 är att meritvärdet och andelen elever som fått betyg i alla ämnen fortsätter öka från tidigare år, samtidigt som skillnaderna mellan elevernas betyg fortsätter att öka. Elever med höga betyg har fått ännu högre betyg, medan elever med låga betyg har fått ännu lägre betyg.

Vänersborgs kommun följer de trender som Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar för hela riket, i sin sammanställning Öppna jämförelser för grundskolan. Den nationella jämförelsen visar att meritvärdet i årskurs 9 fortsätter att öka och att flickor i årskurs 9 har ett fortsatt högre resultat än killar i samtliga ämnen med undantag från ämnet Idrott och hälsa

Trots denna positiva trend är SKL´s slutanalys, i likhet med den analys som gjorts kring resultaten av Vänersborgs kommuns elevers resultat, att skillnaderna mellan elevernas betyg i årskurs 9 därmed fortsätter att öka.

I beaktning får dock tas till att SKL i denna mätning har ändrat ett par parametrar för att ta större hänsyn till socioekonomiska förutsättningar i kommunen, vilket innebär att man ska vara lite försiktig med att jämföra resultat bakåt i tiden.

Här kan ni läsa mer om de öppna jämförelserna. (, 2.3 MB)

För mer information kontakta:

Madelene Garwi
Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen
Madelene.garwi@vanersborg.se
0521-721078


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se