Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-25

Vänersborgs kommun riskerar vite efter tillsyn av Skolinspektionen

- Vi är medvetna om bristerna i den aktuella gruppen vid Mariedalskolan och rektor har, i samråd med berörda vårdnadshavare, tagit fram en handlingsplan för att skapa trygghet och studiero för barnen, säger Anne-Len Kriewitz, t.f. chef för barn och utbildningsförvaltningen. 

I sin bedömning konstaterar Skolinspektionen flera brister i vissa årskurser/klasser på Mariedalskolan. Några exempel:

  • Det saknas trygghet och studiero.
  • Elevers behov av särskilt stöd utreds inte.
  • Alla har inte erbjudits utvecklingssamtal.
  • Elevhälsan arbetar inte tillräckligt förbyggande.

Om inte bristerna, som kommit fram vid Skolinspektionens tillsyn, är åtgärdade senast den 22 augusti kan Vänersborgs kommun tvingas att betala ett vite på 600 000 kronor.

Anne-Len Kriewitz ser allvarligt på den uppkomna situationen. Förvaltningen har varit delaktig i rektors arbete som tillsammans med pedagoger, vårdnadshavare och elever tagit fram en plan för att ge eleverna på Mariedalskolan en bra skolmiljö. I handlingsplanen ingår bland annat:

  • En extra specialpedagog har tillsatts.
  • Möjlighet att kontinuerligt dela klassen.
  • Förbättrad och fortlöpande kommunikation med hemmet.
  • Regelbundna utvecklingssamtal.
  • Förbättrat stöd till elever med särskilda behov.

- Vi upplever att vi har förbättrat förutsättningarna för en god dialog med vårdnadshavarna och vi är förvissade om att vi kan göra någonting bra av detta. Samtidigt måste vi vara självkritiska och erkänna att vi inte uppmärksammade detta på rätt sätt i rätt tid och att kommunikationen med hemmen inte har varit tillräckligt bra, säger Kriewitz.

Länk till Skolinspektionens beslut:

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=552638länk till annan webbplats

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se