Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-25

Anne-Len Kriewitz ny förvaltningschef

Anne-Len Kriewitz är ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon började som förskollärare i Vänersborgs kommun 1979 och har sedan jobbat på i princip alla nivåer inom skola och barnomsorg.

- Rolig och spännande och samtidigt en stor utmaning, säger hon om sitt nya jobb.

- Med vår helhetsidé ”Tillsammans gör vi bra bättre” som utgångspunkt  skapar vi bra förutsättningar för att barn och elever ska kunna utvecklas på bästa sätt och nå bra resultat.

- Vi ska tillsammans jobba för ett öppet  och positivt klimat på alla nivåer. Vår personal, våra barn och elever och deras vårdnadshavare ska uppleva goda sammanhang där ingen ska känna sig ensam eller utan support.
KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se