Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-20

Skolenkäten - Skolinspektionens stora enkätundersökning genomförs i höst i våra skolor

I höst ska alla elever, vårdnadshavare och personal medverka i Skolinspektionens enkät. Resultatet av enkäten används som underlag för planeringen av den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen planerar att genomföra hos oss i Vänersborg under höstterminen 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningen
”Tillsammans gör vi bra bättre!”

KONTAKT

Förvaltningschef
Anne-Len Kriewitz

Telefon:
0521-72 17 86

E-post:
anne‑len.kriewitz@vanersborg.se