Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-30

Skolinspektionens rapport "Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor" ur ett Vänersborgsperspektiv

Under våren 2016 kom Skolinspektionen med en rapport som visade på omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. I Vänersborg har Barn-och utbildningsförvaltningen arbetat på ett målmedvetet sätt för att minska skolfrånvaron sedan 2009. Detta har gett goda resultat.

Under ca två års tid (2010-2012) minskade den ogiltiga frånvaron i grundskolan med 53 %. För elever med över 20 procents ogiltig frånvaro var minskningen 60 %.  Klicka här för att få en sammanfattning av rapporten och för att läsa mer om hur Vänersborg har jobbat med frågan. (, 288.4 kB)  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se