Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-18

Skolan börjar – kör försiktigt

Snart är den här igen, skolstarten. Förväntansfulla elever åker, springer, cyklar eller pokemonar till skolan.

Då är det självklart för oss vuxna att vara extra hänsynsfulla i trafiken. Att respektera hastighetsgränser och regler för parkering.

Tänk därför på följande:

Vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn med bil, transporter av varor, skolskjutsar, gående, cyklister och mopedister ska i många fall samsas på en yta som inte alltid är anpassad för det. Många skolor är inte byggda för att hantera så mycket trafik på en gång och därför kan det blir problem.

Vi har tyvärr noterat genom åren att väldigt många stannar/parkerar i korsningar, på övergångsställen, mot färdriktningen, på trottoarer mm. De flesta tänker nog inte på hur detta påverkar barnens säkerhet. Exempelvis så syns ett barn väldigt dåligt eller inte alls bakom en skymmande bil och då barnet ska gå över gatan kan olyckan vara framme. Samtidigt ska vi inte lära våra barn att det är okej att bryta mot trafikregler.

När nu skolan startar inför hösten så vill vi gärna att ni tänker på att om ni måste lämna och hämta era barn, planera er tid så att det inte ska behöva bli stressigt.

Det allra bästa är ju om barnen själva eller tillsammans med andra barn eller vuxna kan ta sig till skolan utan bil, då minskar problemen runt skolan och barnen får frisk luft, motion och lär sig att vara ute i trafiken.

Varmt välkomna till skolstarten, tillsammans gör vi bra bättre!

Anne-Len Kriewitz
Barn- och utbildningschef

Sophia Vikström
Samhällsbyggnadschef

Resten av innehållet här...

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se