Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-26

Tärnan vidtar åtgärder

Efter Skolinspektionens granskning så vidtar Tärnan åtgärder.

Utökad skolledning och elevhälsostöd och bättre stöttning av special­pedagoger. Det är några av de åtgärder som Tärnanskolan vidtagit efter Skolinspektionens granskning i våras.

Under vårterminen granskade Skolinspektionen 15 skolenheter i landet. Tärnanskolan var en av dem. Fokus låg på skolornas arbete med extra anpassningar.
- Dessa kvalitetsgranskningar gör att vi får extern hjälp att granska våra utmaningar. Det är jättebra att vi de sätter ord på det vi behöver lägga fokus på, säger Tärnanskolans rektor Madeleine Garwi.

I skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen på Tärnan framgår att:

• Skolan behöver utarbeta rutiner för att tidigt uppmärksamma och identifiera elevers behov av extra anpassningar. Särskilt arbete med att analysera elevers behov och förutsättningar behöver utvecklas i syfte att kunna ge eleven relevanta extra anpassningar

• Skolan behöver utveckla rutiner för att kontinuerligt följa upp, och vid behov korrigera, extra anpassningar för att se till att de har avsedd effekt för eleverna. Detta i syfte att skapa förutsättningar för eleverna att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

• Samverkan mellan undervisande lärare, elevhälsan, eleven och elevens vårdnadshavare behöver utvecklas. Såväl i arbetet med att uppmärksamma och identifiera elevens behov av extra anpassningar som i uppföljningen av de extra anpassningarna som sätt in för eleverna.

- Inga av dessa slutsatser är överraskande och det är sådant som vi redan jobbar med. Utvecklingsarbetet är påbörjat och vi fortsätter på den inslagna vägen.

För det här läsåret har Tärnan utformat en handlingsplan. Den innehåller:
• Utökad skolledning och administration
• Utökat stöd av specialpedagog
• Utökat elevhälsostöd
• Nyanställd utvecklingsledare, det är en erfaren lärare som tillsammans med rektor, personal och specialpedagoger ska hitta bättre former för metodutveckling.


Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av Tärnan finns att läsa på Skolinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För mer information:
Madelene Garwi, Rektor Tärnan F-6
0521-72 10 78 eller madelene.garwi@vanersborg.se