Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-15

Reviderad läroplan

Läroplan för grundskolan, LGR 11 och Läroplan för förskolan, Lpfö reviderad

Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texten förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten. I Lpfö beskrivs övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem tydligare.

Lgr 11 Lpfö reviderad. (, 68.7 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se