Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-10-14

Mariedalskolan har åtgärdat problemen

Det långsiktiga utvecklingsarbetet har gett resultat och Skolverket har vid återbesök bedömt att bristerna åtgärdats.

I våras gjorde Skolinspektionen en  regelbunden tillsyn på  Mariedalskolan och utifrån den påvisades flera allvarliga brister. Inspektionsbeslutet innebar ett varsel till kommunen om vite på 600.000 kronor om bristerna inte åtgärdades snarast.

Efter Skolinspektionens återbesök och uppföljning vid höstterminsstaren gör nu Skolinspektionen bedömningen att samtliga kritikpunkter är åtgärdade och därmed är inte vitesföreläggande aktuellt.

- Det är bra att skolans långsiktiga utvecklingsarbete och de extra insatser som gjorts ger elever och lärare, ger förutsättningar till trygghet och arbetsro för ett bra studieresultat, kommenterar Anne-Len Kriewitz, barn- och utbildningschef.

- Det känns givetvis bra  att Skolinspektionen ser förändringar och ger erkännande för det arbete som rektor, lärare och elevhälsa utför på Mariedalskolan. De resurser vi har gör bättre nytta i verksamheten än till att betala viten till Skolinspektionen, fortsätter Anne-Len Kriewitz.

KONTAKT

Barn- och utbildningschef
Anne-Len Kriewitz

Telefon:
0521-72 17 86

E-post:
anne-len.kriewitz@vanersborg.se