Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-15

Nya verktyg för barns lärande sprids i kommunen

Dalboskolan var först ut, där testades en ny digital inläsningstjänst för att förbättra förutsättningarna för barns lärande under våren. Nu sprids verktygen till alla kommunens skolor.

Efter att ha provat tjänsterna med ”Inlästa läromedel” och ”Studiestöd på modersmål” på Dalboskolan under våren får nu alla Vänersborgs kommunal grundskoleelever tillgång till den digitala inläsningstjänsten.

Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken som kan användas på en dator, i en app på en lärplatta eller smartphone. Syftet med satsningen är att utveckla förutsättningar för undervisningen, för alla elever. Ljudet ger stöd i läsningen för elever. Att lyssna på texten samtidigt som man tittar på bilder och diagram i den tryckta boken gör det enklare att ta till sig fakta och kunskap.

Att lyssna på inlästa läromedel kan vara en förstärkning till alla elever, inte minst för barn med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom omfattas satsningen med tjänsten ”Studiestöd på modersmål” som är studiestödsmaterial i ljudboksform. Materialet är kopplat till svenska läromedel. Det riktar sig till elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål, i t.ex. språken arabiska, somaliska, dari, tigrinja. Vi har fått många nya Vänersborgare från andra länder och med hjälp av tjänsten kan eleverna fortsätta sin kunskapsutveckling och samtidigt lära sig svenska språket. Med tjänsten ökar förutsättningarna för att ämneskunskaperna fortsätter utvecklas och fördjupas, att modersmålet stärks tillsammans med att det svenska språket utvecklas.

I nätverket för ”Verksamhetsutveckling - nyanländas lärande i Vänersborg” erbjuds alla kommunens pedagoger utbildning tillsammans med utbildare från Inläsningstjänst, under denna vecka. Utöver dessa utbildningstillfällen har skolorna bokat ytterligare tillfällen direkt riktade till personalen på de olika skolenheterna.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se