Hoppa till innehåll

Elevpraktik, PRAO

 I Vänersborg är det för närvarande så att PRAO, praktisk arbetslivsorientering, sker genom att eleverna är ute på olika arbetsplatser, det sker under år 8 i grundskolan.

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet, inte utnyttjas som gratis arbetskraft. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själv samt om samhälle och arbete bör stå i centrum. Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat med följande:

  • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.

KONTAKT

Syo år 7-9 grundskolan

Dalboskolan
Ann-Charlotte Andersson-Torin

Telefon:
0521- 72 22 07

E-post:
ann-charlott.torin@vanersborg.se

Tärnan
Inger Andersson

Telefon:
0521- 72 18 04

E-post:
inger.andersson01@vanersborg.se

Torpa, Vänerparken
Marie Lundberg

Telefon:
0521 - 72 15 66
073 - 661 03 33

E-post:
mari.lundberg@vanersborg.se