Hoppa till innehåll

Specialpedagogik

Specialpedagog, finns anställda på förskolan, grundskolan och gymnasiet. Deras arbete och insatser sker utifrån de åtgärdsplaner som upprättas.
En av de specialpedagogerna som är anställd för grundskolan har ett särskilt ansvar för särskolan.

Förskolan


Eva Carlsson

0521- 72 10 87

Margareta Johansson

0521- 72 10 33

Elisabeth Sjöberg

0521- 72 10 85

 

Grundskolan
Varje enhet har egen anställd personal så här finns informtionen under respektive skola, det finns en specialpedagog som har särskilt ansvar för särskolan:
Ann-Charlotte Rahmberg: 0521- 72 12 22

KONTAKT

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

Telefon:
0521-72 26 51

E-post:
pernilla.dahlstrand@vanersborg.se

Elevhälsochef grundskolan
Lena Ericsson

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
lena.ericsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
elevhalsan@vanersborg.se


Gymnasiet:
Birger Sjöberggymnasiets elevhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster