Hoppa till innehåll

Grundsärskolan

Mariedalskolan

Grundsärskolan är en parallell skolform till grundskolan för de barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Grundsär-skolan omfattar årskurserna 1 - 9. Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om mottagande i grundsärskolan. Grundsärskolan motsvarar den utbildning som grundskolan ger men i mindre elevgrupper och anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Grundsärskolan har en egen kursplan, men det är också möjligt att läsa ämnen enligt grundskolans kursplan och därmed bedömas och få betyg utifrån den.

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever har sin skolgång i sin "hemskola" och läser enligt grundsärskolans kursplan. Andra elever väljer att få sin utbildning på de skolor där det finns grundsärskoleklasser.

Grundsärskolan finns på följande skolor

Norra skolan år 1-6
Torpaskolan år 7-9

Träningsskolan

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden. Det finns också möjlighet att kombinera ämnen och ämnesområden, utifrån varje elevs behov. Undervisningen i träningsskolan är konkret och verklighetsnära. Ofta har eleverna här ett större behov av individuellt anpassad undervisning. I målet att ge eleverna förutsättningar för en god helhetsutveckling ingår ämnesområdena:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Träningsskolan finns på följande skolor

Mariedalskolan år 1-6
Torpaskolan år 7-9

Vem har rätt att gå i grundsärskolan?

Information om den obligatoriska särskolan hittar du på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om våra grundsärskolor?


Vänd dig till rektor på respektive skola.

KONTAKT

Mariedalskolan

Rektor:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Norraskolan

Rektor:
Anette Larsson

Telefon:
0521-72 13 97

E-post:
anette.larsson@vanersborg.se

Torpaskolan

Biträdande rektor:
Mats Runfors

Telefon:
0521-72 15 69

E-post:
mats.runfors@vanersborg.se

Samordnande specialpedagog:
Ann-Charlotte Rahmberg

Telefon:
0521-72 12 22

E-post:
ann-charlotte.rahmberg
@vanersborg.se