Hoppa till innehåll

Starta enskild verksamhet

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Verksamhetsformer

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tretton år som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

Vem kan driva enskild verksamhet

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.  

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.   

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.  

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.  Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Ansökan

För dig som är intresserad av att starta enskild verksamhet inom förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg i Vänersborgs kommun kontaktar Barn- och utbildningsförvaltningen.

Starta fristående skola, förkoleklass eller fritidshem


För att starta en fristående verksamhet behövs tillstånd från Skolinspektionen. Vid Skolinspektionens handläggning av ärenden om godkännande skall kommunen yttra.

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04

Telefax:
0521-72 13 70

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se

Förvaltningschef
Anne-Len Kriewitz

Telefon:
0521-72 17 86

E-post:
anne‑len.kriewitz@vanersborg.se