Utbildning & barnomsorg

Bilder Utbildning & barnomsorg

Mångfald, bredd och kvalitet kännetecknar den verksamhet vi i Vänersborg kan erbjuda från förskola, grundskola, särskola, musikskola, statlig specialskola för döva och hörselskadade och gymnasium till vuxenutbildning.

Läs mer om Utbildning & barnomsorg                                                Lättläst

Välkomsten, skola för nyanlända

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se