Hoppa till innehåll

Lokaler i för- och grundskola

Vänersborgs kommun växer och våra barn och elever behöver mer plats för lärande. Många av besluten angåpende lokaler för grundskola och förskola har sin grund i förskoleutredningen och grundskoleutredningen vilka genomfördes under 2016. Utredningarna reviderades under 2017. Alla tre utredningar finner du nedan. Där redovisas också fördjupade utedningaer och beslut i enskilda projekt.

Beslutade byggprojekt

 

Projekt

Beskrivning

Senaste handlingarna i ärendet

Idrottsgatan 7

Lokalerna ska anpassas för åk 7-9.

Utredning (, 2 MB) 

Tjänsteutlåtande (, 349 kB) 

Nämndsbeslut (, 292 kB)

Öxnered skola

Skolan ska renoveras och byggas ut.

Utredning (, 14 MB) 

Tjänsteutlåtande (, 1 MB)

Nämndsbeslut (, 264 kB)

Holmängen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge i uppdrag att ansöka om ändring av detaljplan för att tillåta skola.

Utredning (, 3 MB)

Tjänsteutlåtande (, 290 kB) 

Nämndsbeslut (, 180 kB)

Belfragegatans förskola

Ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan.

Tjänsteutlåtande (, 51 kB)

Nämndsbeslut (, 3 MB)

Fridhem förskola

Förskolan ska byggas till med 2 avdelningar. Ombyggnationen startade i början av 2018.

Tjänsteutlåtande (, 1 MB)

Nämndsbeslut (, 188 kB)

Mulltorp förskola och skola

Ny förskola samt nytt kök och matsal ska byggas. Befintlig skolbyggnad renoveras.

Tjänsteutlåtande (, 322 kB)

Nämndsbeslut (, 183 kB)

Blåsut förskola

Förskolan renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

Kastanjevägens förskola

Förskolan ska renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se