Hoppa till innehåll

Musikskolans terminsavgifter

Avgifter per elev och termin: fr o m ht 2012

Körsång/ensembler

 

350 kr

Sambaorkestern

 

600 kr

Grundkurs

 

725 kr

Övrig gruppundervisning

 

725 kr

Enskild undervisning 20 min

 

900 kr

Enskild undervisning 30 min

 

1350 kr

Dans

 

725 kr

Studioinspelning

 

725 kr

Speciallinjen

 

1350 kr

Instrumenthyra

 

400 kr

Övriga kurser

 

 

Rytmik 10 ggr

 

600 kr

Musikteori 10 ggr

 

600 kr

Ackordsteori för pianister 10 ggr

 

600 kr

Improvisationsteori 10 ggr

 

600 kr

Föräldra/barn-kör 10 ggr

 

600 kr

 

Elev med mer än ett ämne betalar avgift för varje ämne.
Familj mantalsskriven på samma adress betalar full avgift för två barn, från tredje barnet lämnas 50 % rabatt.
Inskrivna elever som betalar ämnesavgift deltar utan kostnad i kör, ensemble och orkesterspel.
Inga övriga rabatter tillämpas.

För att undvika debitering av terminsavgift och ev instrumenthyra ska platsen skriftligen sägas upp senast 15 september resp 1 februari och det hyrda instrumentet har återlämnats till Musikskolan. I annat fall är vårdnadshavaren betalningsskyldig för hela terminen.

Elev som tackar ja till erbjuden plats på sitt 2:a-handsval kan få stå kvar i kö ett år på sitt 1:a-handsval, därefter krävs förnyad anmälan.
Om erbjuden tid inte passar har man möjlighet att stå kvar i kön. Om man tackar nej en andra gång mister man sin plats i kön.
Det finns ingen absolut kölista utan det är fr a praktiska orsaker t ex ålder, gruppsammansättning, geografiskt område och om eleven kan den erbjudna tiden, som avgör vilka elever som erbjuds plats.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Verksamhetschef
Gunilla Wretemark

Telefon:
0521-72 14 96

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51

Webbredaktör
Olle Gustafsson

MER information