Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver vara borta från skolan av någon anledning ska det anmälas av dig som vårdnadshavare.

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Enligt skollagen 7 kap. gäller följande:
17§ En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli.

18§ En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Här finns en länk till ansökan om ledighet för elev i grundskolan.
Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan

Om elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkar- eller tandläkarbesök ska det anmälas till skolan av vårdnadshavare. Se rutiner för respektive skola nedan.

Sjukanmälan ska göras senast klockan 8.00 via VÄL (Vänersborgs kommuns lärplattform) www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via sms på telefon 0730-12 14 28.

Information om VÄL och hur du frånvaroanmäler där hittar du i menyn här till vänster.

Petra Evertsson är närvarokoordinator på skolan och hennes telefonnummer är 072-085 39 52

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Åsa Dahlgren

Telefon:
0521-72 17 45
asa.dahlgren@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05
Telefax:
0521-72 14 20