Gå till innehåll

Föreläsning om våld i nära relation

Datum
Tid till

Sara de Blanche kommer att ge baskunskap om våld i nära relation och vägledning om hur du kan agera om du är orolig för någon i din närhet.

Eftersom våld i nära relation är ett utbrett folkhälsoproblem är det viktigt att så många som möjligt får kunskap om ämnet. Det kommer även finnas tid för frågor, reflektion och diskussion.

Kostnadsfri föreläsning passande för alla invånare. Inklusive lättare fika.

Innan föreläsningen mellan kl 16:00-17:00 har vi Anhörigcafé som alla är välkomna på. Vi bjuder på kaffe/te och man kan träffa oss från Anhörigstöd.

Föreläsare: Sara de Blanche, Enheten mot Våld i nära relationer, Trollhättans Stad

När: 21 november 2023, kl 17.00 – 19.00

Var: Mötesplats Norra järnvägsgatan 2D i Vänersborg

Anmälan senast 20 november: via telefon, e-post eller skanna QR-kod

Anmälan våld i nära relation

Telefon: 0521–72 26 50

E-post: motesplats-norrajarnvagsgatan@vanersborg.se

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till