Gå till innehåll

Verktygsfält

Livsmedelsverksamhet behöver lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter i Sverige. Under 2023 klassar vi därför om befintliga livsmedelsverksamheter.

Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in nya uppgifter till Miljö och hälsa, även om din verksamhet redan är registrerad. Utifrån de nya uppgifterna som du skickar in kommer din verksamhet att klassas om för att följa de nya reglerna. Senast den 9 oktober 2023 behöver du lämna in uppgifterna till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023