Gå till innehåll

Verktygsfält

Flervägsväjning i korsningen Nygatan/Regementsgatan.

Exempelbild för nyhet

I samband med ny beläggning i korsningen Nygatan/Regementsgatan ändras väjningsregeln från flervägsstopp till flervägsväjning.

Flervägsväjning innebär att alla förare från de anslutande vägarna har skyldighet att lämna företräde innan de kör ut i vägkorsningen. Ömsesidig hänsyn gäller, sänk hastigheten och sök ögonkontakt med övriga förare för att avgöra vem som ska vänta och vem som ska köra först.
Reglerna är mycket lika de som gäller för flervägsstopp förutom att fordonstrafiken nu inte tvingas att stanna, om det är fritt i korsningen.

Flervägsstoppet har gällt i många år och en del av bakgrunden är den trafik som gick till och från återvinningscentralen när den var placerad på Holmängen.
Genom den nya regleringen kommer färre fordon att behöva stanna helt vilket leder till minskat slitage och mindre utsläpp.

Förändringen gäller från den 1 september.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2023