Gå till innehåll

Verktygsfält

Projekt förebygger digitalt utanförskap

Adam har en svart skjorta och tatueringar på armarna. Han står vid ipads för utlåning inne på biblioteket

IT-pedagog Adam Norberg.

Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i Vänersborgs kommun driver tillsammans ett projekt för att få fler invånare att känna sig delaktiga och inkluderade i vårt samhälle, och minska det digitala utanförskapet.

Digitaliseringsrådet påvisar i en forskningsöversikt att det inte bara är äldre som är digitalt utanför, utan att det även kan handla om exempelvis psykiska funktionshinder, nyanlända, långtidsarbetslösa, hemlösa och långtidssjukskrivna.

Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborg genomför därför pilotprojektet med en IT-pedagog som kan finnas vid kommunens bibliotek, på träffpunkter, uppsökande verksamhet eller liknande och erbjuda digitalt stöd och hjälp samt hålla informationsträffar.

IT-pedagogen kommer att inledningsvis göra en kartläggning av hur det digitala utanförskapet ser ut i kommunen och olika målgruppers behov. Genom att ha en dedikerad person för uppdraget underlättas samordning och möjliggör att kommunen når fler och olika målgrupper.

- Jag ser fram emot att hjälpa vänersborgarna med olika IT-frågor, säger Adam Norberg som påbörjade sin tjänst som IT-pedagog i juni.

Socialförvaltningen har idag en frivilligsamordnare, vars uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot seniorer.

- Det är väldigt positivt att Vänersborgs kommun har anställt en IT-pedagog som kan arbeta mer uppsökande för att nå personer som kanske annars skulle hamna i ett digitalt utanförskap, säger Helena Pettersson, frivilligsamordnare på socialförvaltningen. Genom samverkan kan vi göra mer, och Adam kommer göra stor skillnad för de han möter.

Biblioteken ska stödja medborgare som har frågor kring digital teknik och socialt stöd i samband med biblioteksärenden, vilket idag exempelvis görs genom IT-hjälpen som är drop-in för besökare som önskar hjälp med digitala ärenden.

- Vi försöker alltid hjälpa till så gott det går med frågor som rör digitala tjänster, men det är troligt att alla som behöver hjälp inte alltid vet var de kan vända sig, säger Ann Dahlman, enhetschef för Biblioteken i Vänersborg. Det medför risk för att man inte kan ta del i samhället fullt ut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2023